Kobiety w Policji to już od dawna rzeczywistość. Dzięki temu, że panie również decydują się na pracę w mundurze, Policja staje się bardziej zróżnicowana i zrównoważona. Jednak kobiety często podejmują decyzję o urlopie wychowawczym, aby zająć się dziećmi. Powrót do pracy po takim urlopie wymaga szczególnych przepisów i ustawień ze strony pracodawcy, w tym Policji.

W Polsce istnieją szczególne przepisy regulujące sytuację kobiet powracających do pracy po urlopie wychowawczym. Dla kobiet pracujących w Policji przepisy te są szczególnie ważne, ponieważ służba ta wymaga pełnego zaangażowania i dyspozycyjności przez całą dobę, przez cały tydzień.

W 2021 oraz 2022 r. w na terenie jednostek Policji garnizonu małopolskiego pojawiały się przypadki, w których planowany dla kobiet funkcjonariuszek Policji grafik w związku z zakończeniem  urlopu wychowawczego nie uwzględniał regulacji dotyczących służby matki wychowującej dziecko do lat 8.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego działając, w obronie praw policjantów uznał, że konieczne stało się przygotowywanie stosownych wniosków z argumentacją prawną w związku z powrotem kobiet do służby na podstawie § 16 pkt 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasu służby policjantów z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1574) o wyznaczenie służby z wyłączeniem niedziel, świąt oraz z wyłączeniem służby w godzinach od 22.00 do 6.00.  Z rozporządzenia omówionego powyżej wprost wynika norma zakazująca wyznaczania do służby w niedzielę lub święto, względnie w nocy policjanta opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z takiego uprawnienia (w tym samym czasie) nie korzysta drugie z rodziców lub opiekun, a nadto drugi rodzic nie korzysta z „takiego” (podobnego) uprawnienia np. na podstawie art. 178 § 2 Kodeksu pracy, względnie innych pragmatyk służbowych.

Dzięki działaniom Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego stosowna argumentacja prawna została przygotowana przez Kancelarię Adwokacką adw. dr Aleksandra Cempura i grafik został dostosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.