31 stycznia br., w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się uroczyste pożegnanie młodszego inspektora Piotra Dary, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu. Komendant po ponad 31 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę.

W uroczystości udział wziął nadinspektor Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego, Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowy Targ, Krzysztof Bryniarski Prokurator Rejonowy w Nowym Targu wraz ze swoim zastępcą Magdaleną Gosztyłą, kapelan nowotarskich funkcjonariuszy ks. kan. Jan Karlak, kadra kierownicza komendy, przedstawiciele Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Nowym Targu podkom. Dorota Garbacz oraz mł. asp. Maciej Hat policjanci oraz pracownicy jednostki.

Uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu młodszego inspektora Piotra Dary rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości podkomisarza Mariusza Wójcika Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinspektorowi Michałowi Ledzionowi.

Następnie głos zabrał szef nowotarskiej Policji inspektor Grzegorz Wyskiel, przywitał wszystkich obecnych oraz podziękował swemu zastępcy za profesjonalną, wieloletnią i pełną poświęcania służbę. Wyrazy uznania skierował do odchodzącego również Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, a w dowód zasług za długoletnią, oddaną służbę Ojczyźnie nadinspektor Michał Ledzion wręczył komendantowi Darze pamiątkową szablę.

Podziękowanie za wspólną pracę złożyli również zaproszeni goście, kadra kierownicza, przedstawiciele związków zawodowych, którzy wręczyli odchodzącemu Komendantowi pamiątkowy upominek.  Podczas przemówień padło wiele ciepłych słów, gratulacji oraz serdecznych życzeń.