23 listopada 2022 br. Zarząd OT Emerytów i Rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu zorganizował coroczne /już 12/ uroczyste spotkanie z poczęstunkiem dla związkowych Seniorów i Jubilatów, które odbyło się w „Domu Studenta” przy ul. Długosza.

Spotkanie  zaszczycił swoją obecnością Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego w Krakowie – podinsp. Grzegorz Gubała. Podczas spotkania, wręczono paczki z odżywkami wzmacniającymi dla Seniorów od 70 lat, a Jubilatom 60 i 65 lat – okolicznościowe statuetki. Kol. Grzegorz Gubała odznaczył zasłużonych i najstarszych członków naszego Związku – Krzyżami za Zasługi dla NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Na zakończenie złożył wszystkim uczestnikom życzenia świąteczno – noworoczne.

Od 4 lat – Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów – kol. Grzegorz Gubała sprawuje patronat nad szlachetną „akcją” świątecznych paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących oraz paczek z odżywkami dla seniorów i osób przewlekle chorych.

6 grudnia br. Zarząd OT zaprosił do siedziby Związku Koleżanki i Kolegów i przekazał świąteczne paczki żywnościowe najbardziej potrzebującym i będącym w trudnej sytuacji materialnej. Tym, którzy ze względu na stan zdrowia nie byli w stanie odebrać osobiście, paczki  dostarczono do miejsc ich zamieszkania.

W imieniu Zarządu OT EiRP NSZZ Policjantów w Nowym Sączu – kol. Jan Kowalik składamy na ręce kol. Grzegorza Gubały Serdeczne Związkowe podziękowania za objęcie patronatem i wspieranie prowadzonej akcji na rzecz środowiska emerytów i rencistów naszej organizacji.

oprac; JK