14 października 2022 roku odbyła się Terenowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów organizacji związkowej NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie. Podsumowano minioną kadencję oraz wybrano nowy Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Krakowie na VIII kadencję.

Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KMP Kraków – Mariusz Juszczak

Wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów KMP Kraków – Mariusz Wilczek

Wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów KMP Kraków – Ireneusz Toporowski

Wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów KMP Kraków – Tomasz Sobota

Wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów KMP Kraków – Karol Barszcz

Wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów KMP Kraków – Jarosław Kapera

Wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów KMP Kraków – Monika Nowicka

Podczas konferencji wybrano skład Terenowej Komisji Rewizyjnej;

Przewodniczący TKR – Robert Puchała

członek TKR – Radosław Zębala

członek TKR – Grzegorz Zych

Ponadto wybrano 16 delegatów na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą. W konferencji uczestniczyło 29 delegatów z 13 kół  NSZZ Policjantów wchodzących w skład terenowej organizacji związkowej przy KMP w Krakowie, członkowie ustępującego Zarządu oraz zaproszeni goście.

Konferencja była również okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień związkowych, które w imieniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wręczył kolega Grzegorz Gubała Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

oprac; TS