30 marca  w miejscowości Pokrzywna odbyła się konferencja szkoleniowa połączona z uroczystym wręczeniem odznaczeń związkowych organizowanym przez Forum Związków Zawodowych w Opolu.

Na zaproszenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. opolskiego w dniach 30.03 – 01.04 przedstawiciele ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego uczestniczyli w konferencji szkoleniowej w Pokrzywnej. Małopolskę reprezentowali Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała oraz nadkom. Bogdan Niedbała.

Oprócz części szkoleniowej spotkanie miało również uroczysty charakter. Działacze związkowi i społeczni zostali odznaczeni medalami za działalność w ramach Forum Związków Zawodowych. Wśród wyróżnionych znalazł się Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała odznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG mjr. Marcina Kolasę Medalem XXX -Lecia NSZZ FSG.