Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego informuje członków związku, którzy są abonentami sieci T-Mobile, a tym samym przystąpili do Funduszu Zapomóg i Pomocy Socjalnej przy NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, że umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych zostają przedłużone na kolejne dwa lata.

W wyniku negocjacji Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego z operatorem sieci T-Mobile świadczenie usług telekomunikacyjnych zostaje przedłużone na kolejne dwa lata tj. do dn. 31 marca 2024 roku na niezmienionych warunkach. Wszystkie dotychczas zawarte umowy z ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez operatora T-Mobile pozostają ważne do dnia 31.03.2024 roku.

Program socjalny i abonament od T-Mobile

10,00 zł/mies

  • rozmowy bez limitu do wszystkich  krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych;
  • SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich sieci komórkowych;
  • 20 GB Internetu;
  • możliwość przenoszenia numerów;
  • wsparcie finansowe w ramach Funduszu Zapomóg i Pomocy Socjalnej (zdarzenia losowe)

Karta Internetowa SIM 80 GB 

10,00 zł

  • wsparcie finansowe w ramach Funduszu Zapomóg i Pomocy Socjalnej (zdarzenia losowe)

Karta Internetowa SIM – bez limitu

22,00 zł

  • wsparcie finansowe w ramach Funduszu Zapomóg i Pomocy Socjalnej (zdarzenia losowe)