„Pan moim pasterzem, nie brak mi niczego.

Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach,

prowadzi mnie nad wody bym odpoczął.”

Księga Psalmów, Ps, 23, 2

 

23 kwietnia br. o godzinie 15:00 w kościele w Kętach pożegnaliśmy wybitnego człowieka i duszpasterza, kapelana Małopolskiej Policji ks. dr. Pawła Mieleckiego. Mszę Świętą odprawił ksiądz Biskup Jan Zając, następnie doczesne szczątki naszego Brata odprowadzone zostały na miejsce wiecznego spoczynku w asyście Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W ostatniej drodze Słudze Bożemu towarzyszyli  przedstawiciele najbliższej rodziny zmarłego, reprezentanci organizacji i instytucji, małopolscy policjanci m.in.: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego asp.szt. Andrzej Mruczek i st.asp. Pawł Tekliński-Cichy oraz  Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji przy KWP w Krakowie w osobach Paweł Wojtal i Marcin Żurek. W trakcie liturgii, słowa pożegnania wypowiedział Komendant Wojewódzki Policji inspektor Roman Kuster. Przypomniał obecność zmarłego kapłana w różnych sytuacjach – uroczystościach i wydarzeniach z przeszłości. „Zawsze, kiedy byłeś obecny, wstawiałeś się za nami u Najwyższego. Modliłeś się o nasze szczęście policyjne, by wychodząc do służby, wrócić z niej. Dziś to my, brać w niebieskich mundurach, modlimy się za pokój Twojej duszy. Dziękujemy za wspólną służbę” – dodał.

Ksiądz Paweł Mielecki przyszedł na świat 16 października 1978 roku w Oświęcimiu. Uczestniczył w nabożeństwach w parafii pw. św. Małgorzaty i św. Katarzyny w Kętach, skąd pochodziła jego rodzina. Po ukończeniu studiów, 2 czerwca 2007 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Stanisława Dziwisza, który w tym czasie pełnił urząd metropolity krakowskiego. Głosił Słowo Boże początkowo jako wikariusz w kościele pw. św. Katarzyny w Nowym Targu, św. Jana Chrzciciela w Rzeszotarach, św. Kazimierza oraz bł. Jerzego Popiełuszki w Krakowie. W takcie trwających Światowych Dni Młodzieży w stolicy małopolski był mocno zaabsorbowany pracą w Sekcji Pastoralnej, gdzie odpowiadał za przygotowanie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej do tego wydarzenia. Kapelanem Małopolskiej Policji został 29 października 2018 roku. Niósł posługę duszpasterską policjantom zarówno przed jak i po służbie. Zawsze chętnie służył pomocą i wpierał dobrym słowem, niczym pasterz mówiący do swoich owieczek. Z ochotą brał udział w wielkanocnych i wigilijnych spotkaniach, gdzie zawsze obdarzał każdego serdecznym uśmiechem. Był współorganizatorem uroczystości i ceremonii o charakterze historycznym a szczególną troską i pamięcią otaczał tych, którzy w trakcie służby odeszli do wieczności.

Na stulecie powołania Policji Państwowej był współtwórcą pielgrzymki policjantów i pracowników Policji do Watykanu, na spotkanie z Ojcem Świętym, papieżem Franciszkiem.

Bóg powołał Go do Swojej Chwały 17 kwietnia 2021 roku.

 

„Odszedł Pasterz nasz,

co ukochał lud…”

zdjęcia: B Izdebski