Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego zapraszają i zachęcają do bezpłatnego badania kolanoskopowego ze znieczuleniem. Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego poprzez  wykonanie 1200 badań kolonoskopowych na obszarze „białe plamy”. Szpital realizuje projekt dofinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który potrwa do końca lutego 2023 roku.

Realizator projektu chce przede wszystkim zachęcić i zmotywować 1200 osób, którzy są w wieku aktywności zawodowej, pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze  „białe plamy”. Z bezpłatnych badań kolonoskopowych ze znieczuleniem mogą skorzystać mieszkańcy powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego.

Projekt ma charakter profilaktyczny, dlatego Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu mogą być osoby, które nie mają objawów klinicznych sugerujących na istnienie raka jelita grubego, oraz są w wieku:

  • 50-65 lat
  • 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • 20-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha; z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej- FAP. Konieczne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej.

Oferowane wsparcie

Uczestnicy Projektu objęci zostaną pełną ofertą profilaktyczną:

  • Bezpłatne badanie kolonoskopowe
  • Bezpłatne znieczulenie podczas badania kolonoskopowego
  • Zwrot kosztów transportu lub transport zorganizowany na badanie
  • Zapewnienie opieki osoby trzeciej

Do badania nie będą kwalifikowane osoby, które miały kolonoskopię w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Jak zgłosić się na badanie?

telefonicznie: 12 622 93 51

napisać:

kolonoskopia@zeromski-szpital.pl

lub

udać się bezpośrednio do szpitala!

Termin badania wyznaczany jest możliwie jak najszybciej, nie będziecie czekali tygodniami!  Aby określić, czy dana osoba kwalifikuje się do wsparcia niezbędne jest wypełnienie Ankiety przed badaniem oraz Formularza zgłoszeniowego. Wykaz wszystkich dokumentów obowiązujących w projekcie dostępny jest poniżej. Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty do pobrania:

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

INFO DLA PACJENTA – KOLONOSKOPIA

OSWIADCZENIE LEKARZ-PACJENT

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA ZNIECZULENIE

UPOWAZNIENIE NA UDZIELENIE

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Jeżeli informacje z wypełnionej Ankiety przed badaniem kolonoskopowym wskazują na podejrzenie wystąpienia raka jelita grubego, Uczestnik Projektu nie może mieć wykonanego badania kolonoskopowego, ponieważ projekt ma charakter profilaktyczny, tj. skierowany jest dla osób zdrowych, które nie mają objawów sugerujących na istnienia raka jelita grubego.

Natomiast osoby, które kwalifikują się do badania i są po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów, wyznaczony mają termin badania oraz otrzymują środek przeczyszczający jelita.

Pacjent powinien zgodnie z przekazanymi przez personel medyczny wskazówkami oraz ulotką informacyjną leku, zastosować go przed badaniem, w celu maksymalnego opróżnienia jelit. Opróżnienie jelit jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia badania kolonoskopowego.

źródłohttps://zeromski-szpital.pl/zglos-sie-na-kolonoskopie/