Dziękuję za ogromny trud, wysiłek i poświęcenie. Za Wasze zaangażowanie i oddanie służbie mimo częstej krytyki, zarówno politycznej, jak i medialnej, oraz za odporność na płynący w naszą stronę hejt. Dziękuję po prostu za to, że jak zawsze liczyć mogą na Was Polska i Polacy.

Koleżanki i Koledzy,

Funkcjonariusze i Pracownicy Cywilni polskiej Policji!

 

Zbliżający się do końca rok 2020 był niezwykle trudny dla naszej formacji. Pandemia koronawirusa, która dotarła do Polski na początku marca, postawiła przed nami wiele dodatkowych zadań, nie zwalniając z dotychczasowych. Często nasze obowiązki wiązały się z rygorystycznymi ograniczeniami dla obywateli, a ich egzekwowanie spotykało się ze społecznym niezadowoleniem. Mieliśmy jednak świadomość, że działania te są niezbędne, bo pozwalają ograniczyć liczbę osób chorujących na COVID-19 i chronią tych, dla których z uwagi na stan zdrowia wirus był szczególnie niebezpieczny. W ten sposób wspieraliśmy także służby medyczne stojące w pierwszej linii walki z epidemią.

Odbywająca się w połowie roku kampania wyborcza to również był czas wielu trudnych zabezpieczeń i naszego ogromnego zaangażowania w jej bezpieczny przebieg, czego nikt nie może kwestionować. Najgorszy czas przyszedł jednak wraz z drugą falą epidemii. Jej skala zaskoczyła wszystkich i wciąż zbiera swoje tragiczne żniwo, także w naszych szeregach. Ponownie trzeba było wprowadzić liczne obostrzenia, tyleż pomocne w walce z wirusem, co powodujące społeczne niezadowolenie. Ich lekceważenie przez – podkreślmy to – nieznaczną część obywateli naszego kraju skutkowało kolejnymi interwencjami z naszej strony.

Na ten stan nałożył się sprzeciw kobiet po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Ogromna fala protestów była kolejnym wyzwaniem dla naszej formacji. Ich siła i skala, mimo uzasadnionych stanem epidemii ograniczeń gromadzenia się, spowodowały, że znów musieliśmy podjąć działania niepopularne, jednak ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa ludzi.

Sytuację utrudniał fakt, że jak zawsze podczas dużych zgromadzeń wśród ich uczestników pojawiły się osoby, dla których demonstrowanie swoich poglądów czy wartości jest kwestią wtórną, a podstawową – atakowanie innych i niszczenie mienia. Tak było podczas Marszu Niepodległości czy niektórych zgromadzeń Strajku Kobiet.

Jednak wszędzie tam, gdzie łamano prawo, na jego straży staliście WY. Widziałem, jak bez względu na stopień zagrożenia szybko i skutecznie je neutralizowaliście, a przede wszystkim podejmowaliście interwencje z zachowaniem pełnego profesjonalizmu – nie zwracając uwagi ani na pozycję osób łamiących prawo, ani na ich czy własne poglądy. To właśnie Wasz profesjonalizm jest gwarancją tego, że Polska jest państwem, w którym nie ma przyzwolenia na łamanie stanowionego przez konstytucyjne organy RP prawa. Bardzo Wam za to dziękuję.

Dziękuję też za ogromny trud, wysiłek i poświęcenie. Za Wasze zaangażowanie i oddanie służbie mimo częstej krytyki, zarówno politycznej, jak i medialnej, oraz za odporność na płynący w naszą stronę hejt. Dziękuję po prostu za to, że jak zawsze liczyć mogą na Was Polska i Polacy.
 

gen. insp. Jarosław Szymczyk

Komendant Główny Policji

źródło: policja.pl