Rocznica 30 lecia powstania NSZZ Policjantów to szczególna okazja do złożenia wszystkim naszym koleżankom i kolegom, policjantom oraz emerytom i rencistom naszego związku –  najserdeczniejszych życzeń, dużo zdrowia, radości i dalszej wytrwałości dla nas wszystkich w tym bardzo trudnym okresie – składa Zarząd OT EiRP NSZZP w Nowym Sączu.

W dobie narastania pandemii koronawirusa obchody 30 – lecia powstania NSZZP w kraju, jak również w naszym województwie bardzo zmieniły formę jubileuszu i opóźniły jego przeprowadzenie. W naszej organizacji związkowej uroczystości jubileuszowe rozpoczęto w dniu 12 września br. mszą świętą w intencji członków i ich rodzin, którą odprawił ksiądz kapelan Robert w kaplicy Straży Granicznej w Nowym Sączu. Z okazji jubileuszu Zarząd OT EiRP wystąpił o wyróżnienia dla najbardziej aktywnych i zasłużonych członków związku do ZW NSZZ Policjantów w Krakowie. Wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane i przesłane do ZG NSZZ Policjantów w Warszawie, tam przyznano odznaczenia związkowe dla  koleżanek i kolegów:

Złotą Odznaką Honorową zostali odznaczeni: kol. Wiesław Oksiutycz, kol. Narcyz Sikorski

Srebrną Odznaką Honorową zostali odznaczeni: kol. Marzena Baran, kol. Małgorzata Rysiewicz, kol. Jan Długosz, kol. Ryszard Gołąb, kol. Tadeusz Izworski, kol. Marian Płoskonka, kol. Leszek Szwarkowski, kol. Władysław Zboźień

Brązową Odznaką Honorową został odznaczony: kol. Wojciech Karbownik

Medalem 30 – lecia powstania NSZZ Policjantów zostali odznaczeni: kol. Maria Kowalik, kol. Czesław Król, kol. Lesław Olech, kol. Henryk Sobczak, kol. Michał Sułkowski, kol. Ireneusz Dubiela

Krzyżem Niepodległości Klasy II zostali odznaczeni: kol. Elżbieta Rzęsikowska, Kol. Czesław Chronowski, kol. Kazimierz Klimczak, kol. Zbigniew Król                                  

Odznaczenia zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania z członkami naszego związku w możliwie bezpiecznym okresie z chwilą ustąpienia Covid – 19.

Zarząd OT EiRP NSZZ Policjantów w Nowym Sączu  kieruje serdecznie podziękowania na ręce przewodniczącego ZW NSZZP woj. małopolskiego – kol. podinsp. Grzegorza Gubały oraz wiceprzewodniczących – kol. Andrzeja Mruczka i Konrada Nowaczyka za docenienie prowadzonej działalności związkowej dla koleżanek kolegów z naszego związku oraz przyznanie odznaczeń, jak również wspieranie działalności na rzecz środowiska emerytów i rencistów.

tekst: Jan Kowalik