15.05 na ręce Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. małopolskiego Grzegorza Gubały zostały przekazane życzenia z okazji 30 rocznicy powstania policyjnych związków zawodowych.

„Z okazji jubileuszu 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów składam w imieniu WZZ NSZZ Pracowników Policji w Krakowie na Pana ręce serdeczne gratulacje oraz wyrazy szacunku dla wszystkich działaczy i członków organizacji.
Doceniamy, że od lat dbacie Państwo o dobro wszystkich Policjantek i Policjantów, Wasze działania są bardzo istotne z uwagi na szczególne warunki pracy, w jakich funkcjonariusze wykonują swoje obowiązki.
W tym szczególnym czasie szczerze dziękuje za dotychczasową trudną i niebezpieczną prace dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Życzę wielu sił i wytrwałości w dalszym realizowaniu zadań, optymizmu, satysfakcji z pełnienia obowiązków, a także wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w pracy zawodowej, związkowej jaj również w życiu osobistym.”

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca WZZ NSZZ Pracowników Policji w Krakowie
Justyna Skiba