22.01 w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów  OPP i SPKP Kraków oraz Terenowej Komisji Rewizyjnej. Początek nowego roku to czas podsumowań i wytyczenie nowych celów.

W dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji wzięli udział przedstawiciele Terenowej Komisji Rewizyjnej, członkowie związku zawodowego oraz zaproszeni goście.

Spotkanie związkowców podzielono na dwa panele. W pierwszej części Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP i SPKP Artur Kochan podsumował działalność związkowców za ubiegły rok. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na realizację statutowych obowiązków, jakie ciążą na przedstawicielach NSZZ Policjantów. Korzystając z prezentacji w telegraficznym skrócie, przypomniał uczestnikom spotkania zrealizowane inicjatywy Zarządu oraz członków  NSZZ Policjantów. Wyraził ogromne zadowolenie, że liczba związkowców w OPP i SPKP wynosi prawie 65 procent stanu osobowego i ciągle rośnie. W imieniu swoim oraz Zarządu Terenowego obiecał, że w dalszym ciągu będą działać z ogromnym zaangażowaniem na rzecz integracji środowiska policyjnego, poprawy bytu policjantów i ich rodzin. Zaapelował do uczestników spotkania o kierowanie propozycji do Zarządu Terenowego w sprawie realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Żaden pomysł w połączeniu z zaangażowaniem zgłaszającego nie zostanie zlekceważony. ZT NSZZ Policjantów OPP i SPKP oraz Terenowa Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Podsumowanie działalności za 2019 rok  nagrodzono brawami zgromadzonych dla całego Zarządu Terenowego OPP i SPKP.

W związku z natłokiem nie zawsze prawdziwych informacji pojawiających się w przestrzeni medialnej, a dotyczących środowiska policyjnego Zarząd Terenowy zaprosił na spotkanie przedstawicieli strony służbowej Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj.małopolskiego podinsp. Grzegorza Gubałę. Oddział Prewencji reprezentowali Z-cy Dowódcy mł.insp. Zbigniew Woszczek oraz nadkom. Rafał Kania. Przewodniczący Grzegorz Gubała zrelacjonował związkowcom ustalenia z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z dnia 10.01.2020 roku w sprawie realizacji porozumienia z przedstawicielami MSWiA  z listopada 2018 roku. Uspokoił pytających w sprawie równoważnika za wyżywienie. W rozporządzeniu MSWiA nic się nie zmieniło oprócz przysługującej kwoty za służbę powyżej czterech godzin w okresie od 1 listopada do 31 marca pod „gołym niebem”. Równoważnik będzie naliczany na tych samych zasadach, tylko kwota została urealniona do obecnych czasów. Przewodniczący małopolskich związków przybliżył również nurtujący temat art. 15a. Ze szczegółami rozmów dotyczących w/w artykułu można zapoznać się tutaj. 

Kolejno poruszony został temat obowiązkowych ubezpieczeń dla policjantów prowadzących pojazdy służbowe oraz ich odpowiedzialności materialnej. Firma Gothaer, obecnie Wiener, przedstawiła nową ofertę ubezpieczenia w kwocie nie do zaakceptowania. Przewodniczący Grzegorz Gubała przedstawił alternatywną formę „ubezpieczenia”, nad którą pracują prawnicy ZW NSZZ Policjantów woj.małopolskiego. Przewodniczący Grzegorz Gubała wyczerpująco , nie pomijając zawiłych detali wyjaśnił najbardziej interesujące kwestie wszystkim zebranym.

W trakcie posiedzenia zarządu w-ce Przewodniczący ZT OPP i SPKP mł. asp. Łukasz Czak został odznaczony przez Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorza Gubałę Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Wyróżnionemu gratulacje złożyli również Z-cy Dowódcy OPP oraz Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP i SPKP.