Od 21 października służby mundurowe na terenie całego kraju organizują zbiórki krwi pod hasłem „Nasza Krew–Nasza Ojczyzna”, aby w ten sposób uczcić rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W tę szlachetną inicjatywę włączyła się również Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu.

Wczoraj tj. 3 grudnia 2019 roku w siedzibie sądeckich policjantów wszyscy chętni, pod okiem personelu medycznego, mieli możliwość oddać krew, która teraz będzie ratować ludzkie życie. Akcję krwiodawstwa zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów – Zarząd Terenowy w Nowym Sączu.

Podczas zbiórki swoją krew oddało 20 osób – wśród nich byli uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu, Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, strażnicy miejscy oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni sądeckiej komendy, wśród których był także Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, insp. Jarosław Tokarczyk. W czasie niespełna 5 godzin zebrano łącznie 9 litrów krwi.

„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” to kolejna edycja akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe, organizowana przez Straż Graniczną od 21 października do 20 grudnia dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Zbiórkę objął honorowym patronatem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości i Minister Zdrowia.