W tym roku przypada 90 rocznica powstania krakowskiego ogrodu zoologicznego. Z tej okazji 25.06.2019r. w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się jubileuszowe spotkanie w którym uczestniczył Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, przedstawiciele władz województwa małopolskiego, Dyrektor Krakowskiego ZOO Józef Skotnicki, przedstawiciele NSZZP woj.małopolskiego wraz z w-ce Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Pawłem Teklińskim-Cichym oraz zaproszeni goście.

Prezydent Miasta Krakowa

Trzeba przyznać, że krakowski ogród zoologiczny osiedlił się w najlepszym możliwym miejscu, wyjątkowej enklawie zieleni, jaką stanowi Las Wolski. Od 1929 roku jest częścią historii Krakowa, ale trzeba pamiętać, że praktyka chowania dzikich zwierząt w naszym mieście jest znacznie dłuższa i sięga przynajmniej XV wieku – przypomniał prezydent Jacek Majchrowski podczas uroczystości jubileuszowych w sali obrad Rady Miasta Krakowa.

Założony 90 lat temu ogród zmieniał się z upływem czasu. W ostatnich latach przeprowadzono w nim wiele inwestycji, m.in. stworzono wybiegi dla wielkich kotów i pingwiniarnię. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom krakowskiego ogrodu za ofiarną pracę na rzecz zwierząt i dla naszego wspólnego dobra – dodał.

Dyrektor Józef Skotnicki

Obecnie krakowski ogród zoologiczny eksponuje 1494 sztuk zwierząt i 271 gatunków. Nad zwierzostanem czuwa wykwalifikowana i oddana kadra. – Nasz zespół to miłośnicy zwierząt, którzy swoją żmudną i odpowiedzialną pracę traktują nie jako obowiązek, ale jako swój przywilej – podkreślił dyrektor Józef Skotnicki. – Wielu z nich jest z nami od 20, 30 lat. A trzeba powiedzieć, że praca pielęgniarza zwierząt, który dba o odchów piskląt i osesków, to zajęcie przez całą dobę. Wszyscy tu jednak mamy świadomość, że zwierzęta to nasi mniejsi bracia, to niezbędne ogniwo w łańcuchu naszego życia – dodał.

 Pamiątkowy medal od Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj.małopolskiego

W imieniu Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego nadkom. Grzegorza Gubały, najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników krakowskiego ogrodu zoologicznego złożył w-ce Przewodniczący ZW Paweł Tekliński-Cichy. To, że krakowianie w tym i policjanci naszego garnizonu mogą się cieszyć kontaktem z przyrodą i podziwiać zwierzęta którymi się opiekujecie to wieloletnia zasługa ciężko pracujących kilku pokoleń ludzi którymi przyszło Panu kierować.

W trakcie jubileuszowych obchodów w Urzędzie Miasta Krakowa Dyrektor Józef Skotnicki został uhonorowany przez policyjnych związkowców pamiątkowym medalem z brązu z okazji 100 rocznicy utworzenia Policji Państwowej. W-ce Przewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego zwrócił uwagę, że co prawda krakowskie zoo ma lat 90  lecz czas w dobrym towarzystwie płynie bardzo szybko. Wyraził nadzieję, że spotkamy się ponownie za dziesięć lat już przy 100 rocznicy.