Natężenie smogu w polskich miastach jest coraz większe. Ostatnie zestawienie Greenpeace plasuje Kraków, Katowice oraz Radom na czołowych miejscach listy.

O benefity dla funkcjonariuszy policji, za pracę w warunkach wysokiego zanieczyszczenia powietrza jako pierwszy wystąpił Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. Małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała, podczas obrad Zarządu Głównego NSZZP, które odbyły się 10 stycznia br.  Przebieg obrad opisany został tutaj.

Konsekwencje płynące z zanieczyszczenia powietrza

Najnowsze badanie wskazuje, że zanieczyszczone powietrze zmniejsza inteligencję. Przeprowadzono je w Chinach, ale jak podkreśla brytyjski „Guardian”, jest ważne dla mieszkańców całego świata, bo aż 95 proc. światowej populacji żyje w rejonach, w których powietrze przekracza bezpieczne normy. Naukowcy zebrali dane z testów matematycznych i językowych, które wypełniało 20 tysięcy osób między rokiem 2010 a 2014. Były to osoby w różnym wieku, kobiety i mężczyźni. Następnie porównali je z poziomem dwutlenku azotu i dwutlenku siarki w powietrzu. Badani słabiej radzili sobie z testami językowymi oraz sprawdzającymi umiejętności arytmetyczne. Każda chwila spędzona na obszarze z dużym natężeniem szkodliwych związków w powietrzu doprowadza do zapalenia i zwyrodnienia układu nerwowego, czyli tzw. neurodegeneracji.

Jak sobie radzić?

Miasta borykające się z problemem smogu postawiły nacisk na zrewolucjonizowanie systemów grzewczych poprzez zastosowanie ekologicznych form ogrzewania. Niestety taktyka ta nie przyniosła zamierzonych efektów, a jej wyniki są co najwyżej mierne.

Inicjatywa Przewodniczącego ZW NSZZP woj. małopolskiego nadkom. Grzegorza Gubały jest jedyną szansą, by zrekompensować policjantom działanie smogu. Twarde obstawanie przy swoim stanowisku oraz nagłaśnianie „problemu smogowego”, to metody, przy pomocy których temat dodatkowych urlopów nie zniknie jak wyblakłe wspomnienie. Poprzednie formy ochrony przed zanieczyszczonym powietrzem, jak maseczki smogowe były negatywnie odebrane przez społeczeństwo i zakłócały komunikację na linii policjant-obywatel.