14 grudnia br. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne. W spotkaniu uczestniczyli Komendant Miejski Policji w Krakowie inspektor Rafał Leśniak oraz I Zastępca Komendanta młodszy inspektor Zbigniew Nowak. Stronę związkową reprezentował Przewodniczący Zarządu Terenowego KMP Kraków asp. Paweł Tekliński-Cichy oraz członkowie Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. małopolskiego – Przewodniczący nadkom. Grzegorz Gubała oraz Wiceprzewodniczący asp. szt. Konrad Nowaczek.

Swoją obecnością Wigilię uświetnili reprezentujący kurię kapelan wojewódzki ksiądz dr Paweł Mielecki oraz, jako kapelan KMP, ksiądz Krzysztof Bogdał. W świątecznej atmosferze wszyscy uczestnicy połamali się opłatkiem i złożyli  sobie najserdeczniejsze życzenia.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich związkowców z KMP, którzy przyczynili się do zorganizowania Spotkania Wigilijnego.