Z ostatniej chwili! Publikujemy list Rafała Jankowskiego, który został właśnie wysłany do ministra Joachima Brudzińskiego.

Szanowny Panie Ministrze!

Kierując się dobrem wszystkich Policjantów, a także troską o bezpieczeństwo naszych Rodaków, apeluję do Pana o natychmiastowe spotkanie.
Obserwując rozwój bieżącej sytuacji nikt nie ma wątpliwości, że jest to reakcja środowiska policyjnego na pozorowany dialog i brak woli spełnienia postulatów NSZZ Policjantów.

I nikt nie ma też wątpliwości, że wytrzymałość policjantów właśnie się wyczerpała. Swoje żniwo zbierają dziś ogromne przemęczenie i stres, ale również lekceważenie nawarstwiających się od lat problemów i niespełnione obietnice. Przedstawiciele obecnej władzy obiecywali policjantom godne uposażenia i przywrócenie niesłusznie odebranych uprawnień przez poprzednie rządy.

Po trzech latach oczekiwania nadzieja przemieniła się w potężne rozczarowanie. Uposażenia policjantów wciąż są upokarzająco niskie, a z zapowiadanych reform nic do tej pory nie wyszło. Spodziewanej poprawy nie przyniósł realizowany Program Modernizacji, nie zmienił on ani sytuacji materialnej policjantów, ani obciążeń, z którymi w codziennej służbie zmagają się funkcjonariusze. Wprowadzone rozwiązania okazały się niewystarczające.

Obawiam się więc, że jeżeli w najbliższych dniach nasze środowisko nie uzyska jednoznacznej gwarancji na spełnienie naszych postulatów, w słuszność których przecież sam Pan nie wątpi, sytuacja może się skomplikować jeszcze bardziej.

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wzywam Pana Ministra do osobistego i niezwłocznego podjęcia rozmów.

Szanowny Panie Ministrze, jestem gotów stawić się w każdym miejscu, w każdej chwili i o każdej porze.

Rafał Jankowski

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

 

źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/z-ostatniej-chwili-rafal-jankowski-wyslal-list-do-ministra-joachima-brudzinskiego/