Podobnie jak policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Powiatowej Policji,  swoje święto 23 lipca br. obchodzili  funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczył m.in.  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała.

W  odbywających się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego obchodach udział wzięli:  Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak oraz jego Zastępcy –  mł. insp. Piotr Morajko i podinsp. Zbigniew Nowak, a także funkcjonariusze i pracownicy jednostki oraz podległych Komisariatów. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Poseł na Sejm Ireneusz Raś, a także pozostający w stanie spoczynku Szefowie KMP w Krakowie.

W trakcie uroczystości wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, a dwóch funkcjonariuszy KMP w Krakowie otrzymało listy gratulacyjne Komendanta Głównego Policji, jako dowód uznania za profesjonalizm i zdecydowane działania podczas realizacji sprawy dotyczącej grupy przestępczej, zajmującej się rozprowadzaniem dużych ilości substancji psychoaktywnych.

Nie obyło się także bez odznaczeń związkowych. Wyróżnionym działaczom gratulował nadkom. Grzegorz Gubała, który na uroczystość przybył prosto z obchodów odbywających się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Krzysztof Durek otrzymuje Medal XXV-lecia NSZZP

Wśród odznaczonych przez nadkom. Grzegorza Gubałę był Krzysztof Durek. Otrzymał on Medal XXV-lecia NSZZP za wieloletnie zasługi na rzecz związku.
Krzysztof Durek jest emerytowanym policjantem, który w 1981 roku został wydalony ze służby za próbę utworzenia struktur związkowych w ramach ówczesnej Milicji Obywatelskiej.  Do czynnej służby wrócił po przemianach politycznych w roku 1990. Swoją karierę zawodową zakończył w 2009 roku jako kierownik sekcji Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Krakowie. Za swoje prodemokratyczne działania został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Pro Memoria Prasy Podziemnej. Obecnie pełni funkcję Radnego Miasta Krakowa.

Polskie próby stworzenia związku zawodowego wewnątrz resortu siłowego były w krajach bloku wschodniego wydarzeniem bez precedensu. Pierwszych działaczy zastraszano i szykanowano, a nawet zwalniano ze służby. Na przywrócenie godności oraz należytego szacunku musieli oni czekać aż do upadku Polskiej Republiki Ludowej.

źródło i zdjęcia: http://krakow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/uroczyste-obchody-swieta-policji-w-komendzie-miejskiej-policji-w-krakowie