6-7 września br. w miejscowości Trzebaw pod Poznaniem odbyło się posiedzenie Zespołu ZG NSZZ Policjantów ds. OPP, SPPP i SPAP. W posiedzeniu udział wzięli Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wszystkich Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów OPP i SPPP w Polsce.

Przedmiotem II Zjazdu Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów OPP oraz SPPP był wniosek skierowany do Komendanta Głównego Policji w dniu 11 października 2017 r., w sprawie ustanowienia dodatku specjalnego dla policjantów OPP i SPPP. W związku z brakiem odpowiedzi po stronie ministerstwa omówiono szereg możliwych działań protestacyjnych, których wykonanie ze względu na ich specyfikę możliwe jest jedynie w garnizonach OPP i SPPP. Wdrażane działania będą skoordynowane i ogólnopolskie.

Na posiedzenie zaproszony został Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który jednak nie pojawił się na zjeździe. Z zaproszenia skorzystał za to Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. sztab. Rafał Jankowski. Nie ma bardziej zorganizowanej grupy jak Policjanci Oddziału Prewencji. Życzyłbym sobie, żeby inne formacje były tak zorganizowane. Dołożę wszelkich starań, jako Przewodniczący Zarządu Głównego, aby policyjne postulaty zostały zrealizowane. Będzie to trudne, ale macie moje pełne poparcie – powiedział pod koniec debaty Rafał Jankowski.

Nowe metody manifestacji na obecnym etapie planowania nie będą upubliczniane. W najbliższym czasie ZG NSZZ Policjantów ds. OPP, SPPP i SPAP wyda w tej materii stosowny komunikat.