Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy ogólnopolską akcję protestacyjną. Zachęcamy wszystkich policjantów służących na terenie woj. małopolskiego do aktywnego wspierania akcji. Zachęcamy także do uczestnictwa w proteście funkcjonariuszy niebędących członkami NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Pamiętajmy, że działania związków mają na celu poprawę warunków pracy nas wszystkich.

Głównym celem akcji protestacyjnej jest w dalszym ciągu podniesienie uposażeń funkcjonariuszy. Problem niskich płac trafnie określił w Dzienniku Wschodnim  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego woj. lubelskiego NSSZ Policjantów Artur Garbacz – Od 2009 r. nasze wynagrodzenia są zamrożone. Gdyby były waloryzowane, to obecnie byłyby o blisko 700 zł wyższe (…)Niskie wynagrodzenia to główny czynnik, który zniechęca młodych ludzi do służby w szeregach policji.

Na czym polega akcja protestacyjna?

  • W trakcie trwania akcji nie będziemy wystawiać mandatów, a jedynie pouczenia.
  • Apelujemy do skrupulatnego stosowania wszystkich przepisów.
  • Zachęcamy do wywieszania flagi związkowej na elewacjach budynków służbowych oraz na radiowozach
  • Pamiętajmy, by na naszą pobłażliwość nie mogły liczyć osoby, które dopuszczają się poważniejszych wykroczeń. Dotyczy to także karania piratów drogowych.

O warunkach pracy polskich policjantów, a także o  dialogu toczącym się pomiędzy stroną związkową a MSWiA szerzej w rozmowie dziennikarza Onetu Mateusza Baczyńskiego z przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafałem Jankowskim.