W dniu dzisiejszym, odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przy ul. Łokietka. W uroczystości brał udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

Z początkiem lipca mijają trzy lata od wbicia „pierwszej łopaty” na wielkiej inwestycji, jaką była niewątpliwie jednoczesna budowa nowych siedzib Komendy Powiatowej Policji oraz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przy ulicy Łokietka. Budowa nowego budynku Komendy Powiatowej zakończyła się w lutym ubiegłego roku, tym samym zapowiedziano, że oddanie do użytku nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbędzie się wiosną 2018 roku. Zgodnie z ustalonym harmonogramem funkcjonariusze Oddziału Prewencji wprowadzili się do nowego obiektu w kwietniu tego roku, jednak na uroczyste otwarcie nowej jednostki trzeba było jeszcze poczekać.

Ostatecznie uroczystość otwarcia odbyła się, tuż przed wakacjami, w dniu 22 czerwca br. W wydarzeniu brało udział wielu znamienitych gości m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.
Gościli ich Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, Dowódca Oddziału Prewencji Policji mł. insp. Jarosław Nowak oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Jest taki obszar życia społecznego, narodowego na którym nigdy oszczędzać nie można – tym obszarem jest bezpieczeństwo – powiedział na początku swojego przemówienia Joachim Brudziński. Minister odniósł się także bezpośrednio do policjantów Oddziału Prewencji: Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, dowiedziałem się, w jakich warunkach w ostatnich latach przyszło, szczególnie policjantom Oddziału Prewencji, pracować i funkcjonować, i chciałbym was dzisiaj jako minister za to przeprosić, że pracowaliście w warunkach urągających godności polskiego policjanta.

Minister odniósł się także do mundurowych związków zawodowych. W trakcie przemówienia zaznaczył, że „pomiędzy ministerstwem a przedstawicielami związków zawodowych Policji trwa konstruktywny dialog, który na pewno pomoże osiągnąć porozumienie”. Słowa te skierowane były m.in. do zaproszonego na uroczystość Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kom. Grzegorza Gubały.

Podczas oficjalnych uroczystości siedzibę Oddziału Prewencji poświęcił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Damian Muskus. Nastąpiło także uroczyste przekazanie symbolicznego klucza, otwierającego nowy rozdział w historii krakowskiego OPP. Klucz przekazał Dowódcy Oddziału Prewencji Policji mł. insp. Jarosławowi Nowakowi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

Nowa jednostka Oddziału Prewencji Policji w Krakowie jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Kompleks składa się z dwukondygnacyjnego budynku sztabowo-koszarowego, zespołu budynków garażowo-warsztatowych. W ramach kompleksu wybudowano także: magazyn centralny, magazyn pododdziałów, biuro przepustek – dyspozytornię, halę sportową, wiaty garażowe, plac apelowy i parkingi z całą infrastrukturą komunikacyjną. Wszystkie obiekty są w tej chwili ukończone. Pierwotny koszt obu jednostek oszacowano na łączną kwotę 46 mln zł.