W dniu 14 czerwca br. do przedszkola nr 7 w Olkuszu zawitała grupa małopolskich policjantów. Wizyta była elementem szerszej akcji prewencyjnej, polegającej na promowaniu pozytywnego wizerunku służb mundurowych oraz uświadamianiu dzieci o potencjalnych zagrożeniach.

Akcja „Policjant w Przedszkolu” realizowana jest w wielu placówkach przedszkolnych na terenie całego woj. małopolskiego. Zaangażowani w jej realizację są funkcjonariusze z komisariatów, komend, a także Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

14 czerwca br. grupa policjantów złożona z przedstawicieli  Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odwiedzili przedszkole nr 7 w Olkuszu. W trakcie spotkania przedszkolaki miały okazję zapoznać się ze specyfiką służby policjantów z różnych jednostek organizacyjnych, ich umundurowaniem oraz sprzętem, jednak największe zainteresowanie wzbudziły psy służbowe, które szybko przyzwyczaiły się do dziecięcych pieszczot. Policjantki i policjanci w sposób przystępny dla dzieci opowiadali o zasadach bezpieczeństwa na ulicach, parkach, placach zabaw oraz w domu. Przestrzegali przed osobami nieznajomymi oraz dawali wskazówki jak zachować się w kontakcie z agresywnym psem. Przypomnieli także numery alarmowe oraz instruowali jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Dzieci obejrzały również specjalnie przygotowaną bajkę edukacyjną.

W edukacji najmłodszych pomagał m.in. związkowiec, Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie  mł. insp. Zbigniew Woszczek. Wizyta nietypowych gości zapadnie na długo w pamięci przedszkolaków i z pewnością będzie owocowała w przyszłości. Bez wątpienia wizyty funkcjonariuszy w przedszkolach stanowią bardzo ważny element przyczyniający się do długofalowej poprawy bezpieczeństwa oraz budowania etosu policyjnej służby w społeczeństwie.

Zdjęcia: https://przedszkole7olkusz.wordpress.com/category/wydarzenia/