W dniu 9 stycznia 2018 w Zakopanem odbyło się spotkanie Przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego z  Zarządem ZT NSZZ Policjantów w Zakopanem. Wzięli w nim udział Przewodniczący kom. Grzegorz Gubała, Wiceprzewodniczący asp. szt. Andrzej Mruczek oraz  Wiceprzewodniczący asp.  szt. Konrad Nowaczek.

W pierwszej kolejności Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Zakopanem Zbigniew Pluta przedstawił skład Prezydium, zapoznał uczestników z problemami zgłoszonymi do Zarządu, a  następnie omówił specyfikę pracy w KPP Zakopane.

Kolejnym elementem wizyty było spotkanie z zastępcą Komendanta KPP w Zakopanem – mł.insp. Piotrem Prokipczakiem, któremu przedstawiono poruszane przez policjantów problemy, a także ustalono sposób dalszej współpracy.

sdr