8 grudnia bieżącego roku, w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu odbyła się rozprawa dotycząca rzekomego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza Policji z Komisariatu Policji w Rabce. W rozprawie uczestniczyli koledzy i koleżanki oskarżonego, w tym kilkunastu przedstawicieli NSZZ Policjantów woj. Małopolskiego wraz z Przewodniczącym kom. Grzegorzem Gubałą.

W związku z dużym zainteresowaniem mediów oraz opinii publicznej Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. Małopolskiego kom. Grzegorz Gubała zwrócił się z prośbą o przeniesienie rozprawy do większej sali. Sędzia przychylił się do prośby Przewodniczącego.
Rozprawa związana jest z interwencją w Skawie z 2015 roku, którą przeprowadzał oskarżony. Dotyczyła ona  dwóch mężczyzn, którzy spożywali piwo pod lokalnym sklepem. Mężczyźni ci oskarżyli policjanta o bezzasadne użycie środka przymusu bezpośredniego w postaci pałki służbowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż panowie, wobec których została podjęta interwencja, następnego dnia udali się do pracy i nie zgłaszali żadnych dolegliwości bólowych. Możliwość popełnienia przestępstwa przez policjanta zgłosili do prokuratury dopiero po 40 dniach.

Zeznania pokrzywdzonych wydają się być niespójne, natomiast wersja zdarzeń świadków interwencji praktycznie w całości pokrywa się z zeznaniami oskarżonego. Biegły z Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmujący się  mechanizmami uszkodzeń ciała stwierdził, że z uwagi na budowę użytej w trakcie interwencji pałki typu „tonfa”, jest bardzo mało prawdopodobne, aby ujawnione obrażenia mogły powstać na skutek jej uderzeń.

Adwokat reprezentujący „pokrzywdzonych ” odniósł się do obecności na sali kom. Grzegorza Gubały oraz  innych członków NSZZ Policjantów zarzucając im, że mimo braku prawa zabierania głosu, będą oni mieli realny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Również ten sam adwokat zaatakował przewodniczącego małopolskich związków za to, że udzielił on wywiadu zainteresowanym mediom.

Z uwagi na zawiłość sprawy oraz ilość materiału dowodowego,  Sąd uznał, że musi wnikliwie zastanowić się nad wydaniem ostatecznego wyroku. Ten zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.