W dniu 11 września 2017 roku, na godzinę 11.00 wyznaczony został termin posiedzenia członków Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP i SPAP w Krakowie.

Z ramienia ZT NSZZ Policjantów OPP i SPAP w Krakowie w obradach udział brali:

Przewodniczący – Artur Kochan, Wiceprzewodniczący – Łukasz Majewski, Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej – Mateusz Drwal, Członek Terenowej Komisji Rewizyjnej – Robert Sieja, a także koledzy związkowcy.

– W trakcie posiedzenia omówiono dotychczasową działalność ZT NSZZ Policjantów OPP i SPAP w Krakowie i nakreślono priorytety na najbliższe miesiące.

– Poddano pod głosowanie wniosek członka NSZZ Policjantów dotyczący ogólnych przepisów BHP na terenie tymczasowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie os. Willowe 35.

– Przybliżono kwestię tzw. dodatku specjalnego dla funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji oraz Samodzielnych Oddziałów Prewencji Policji, który stał się przedmiotem działań Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów OPP i SPPP w całej Polsce.

– Podsumowano związkowe finanse i ustalono priorytety na najbliższy rok.