W związku z ujęciem w ustawie budżetowej na rok 2017 dodatkowych środków na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” i ujęciu w Programie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy..

DB-W-0231-54_2016