W dniach 5 i 6  grudnia 2019 r. w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim, odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego połączone z obchodami jubileuszu XX – lecia powstania Ośrodka Szkolenia oraz uroczystą kolacją wigilijną.

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

Pierwszego dnia w sali konferencyjnej w obradach oprócz Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj.małopolskiego wzięli udział Przewodniczący Zarządów Terenowych woj. małopolskiego oraz w-ce Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Kazimierz Barbachowski, koledzy z ZW NSZZP woj. śląskiego Grzegorz Kuliberda oraz Maciej Dziergas.

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego przekazał informacje na temat wprowadzenie pluralizmu związkowego i działań jakie podejmuje NSZZ „Solidarnośc” na terenie Komend Policji woj. małopolskiego. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o zmianie Ustawy o Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej z dn. 19.07.2019r kol. Grzegorz Gubała złożył podziękowania ustępującym Przewodniczącym Zarządów Terenowych: Andrzejowi Górce – KPP Kraków, Grzegorzowi Sikorze – KPP Sucha Beskidzka, Maksymilianowi Wyrobkowi – KPP Bochnia oraz Michałowi Sudzie – KMP Tarnów, którego z uwagi na jego nieobecność w tym dniu reprezentował kol. Waldemar Budzik – p.o. Przewodniczący ZT NSZZP KMP Tarnów. Przewodniczący ZW NSZZP podziękował za dotychczasową pracę na rzecz policjantów i ich rodzin, za ogromne zaangażowanie i działalność na rzecz NSZZP. Wyraził nadzieję, że pomimo rezygnacji  z funkcji w dalszym ciągu będą wspierać swoich następców i udzielać cennych wskazówek w kierowaniu zespołem. Ustępujący Przewodniczący otrzymali solne rzeźby wraz z wkomponowanym pamiątkowym medalem z brązu, wybitym z okazji 100-lecia powołania Policji Państwowej. Zostali również nagrodzeni gromkimi brawami przez wszystkich uczestników posiedzenia.

W ramach dyskusji i wolnych wniosków głos zabrał w-ce Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Kazimierz Barbachowski, który odpowiadał na niejednokrotnie trudne pytania związane z realizacją porozumień ze stroną rządową z listopada 2018 roku. Stanowczo i zdecydowanie oświadczył, że nieprzerwanie od dnia porozumienia prowadzone są rozmowy z przedstawicielami MSWiA w temacie realizacji Wszystkich postulatów strony związkowej.

Na wniosek Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Grzegorza Gubały – w-ce Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Kazimierz Barbachowski został uhonorowany Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZW NSZZP woj. małopolskiego. Z terenu garnizonu małopolskiego Brązowymi Krzyżami za Zasługi dla ZW NSZZP woj. małopolskiego zostali odznaczeni Przewodniczący ZT NSZZP: kol. Krzysztof Brach – KPP Gorlice, Grzegorz Bysina – KPP Myślenice,  oraz kol. Dariusz Żabicki KPP Proszowice.

W kolejnym dniu posiedzenia kol. Konrad Nowaczek przybliżył uczestnikom zasady funkcjonowania KKOP przy KWP w Krakowie od momentu kiedy został wybrany w trakcie zjazdu delegatów jej przewodniczącym. Przedstawił kierunki rozwoju i poinformował o trwających pracach nad zmianami statutu kasy. Przewodniczący Grzegorz Gubała przedstawił aktualną sytuację dotyczącą ubezpieczeń OC funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu małopolskiego. Obecnie jedna z firm ubezpieczeniowych złożyła wypowiedzenia ubezpieczenia i zaproponowała podwyższenie składki. W przypadku braku porozumienia dotyczącego wysokości comiesięcznej składki Zarząd Wojewódzki przygotował propozycję stworzenia Funduszu Wsparcia, który w pełnym zakresie zapewni ochronę ekonomiczną każdego członka, jeśli w sposób nieumyślny doprowadzi do uszkodzenia sprzętu lub mienia skarbu państwa.

 

Spotkanie opłatkowe, uroczysta kolacja.

Uroczysta kolacja została uświetniona przez zaproszonych, i gorąco przyjętych gości przez Przewodniczącego Grzegorza Gubałę w osobach: gospodarza terenu Pana mł. insp. Artura Duniewicza – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem, Kapelana Małopolskiej Policji ks. dr Pawła Mieleckiego, kol. Kazimierza Barbachowskiego ( Wiceprzewodniczący ZG NSZZP), kol. Grzegorza Kuliberdy, kol. Macieja Dziergasa – ZW NSZZP Katowice, kol. Artura Garbacza, Michała Sawickiego wraz z małżonkami – ZW NSZZP Lublin, kol. Dariusza Brzezickiego, kol. Tomasz Łabysa – ZW NSZZP Mazowsze, kol. Jaceka Łuszczeka, kol. Artura Kusia, kol. Mirosława Łyżniaka (Przewodniczący GKR ZG NSZZP) –  ZW NSZZP Opole, kol. Przemysława Zublewicza – ZSz. NSZZP Szkoły Policji w Pile. Równie uroczyście zostali przywitani zaprzyjaźnieni  przedstawiciele instytucji współpracujących z NSZZ Policjantów: kol. Barbara Strumińska, kol. Krzysztof Okarmus, kol. Paweł Wojtal – ZW NSZZPP w Krakowie,  Pan Dariusz Majcherczyk wraz z Panią Magdaleną Stosz – Dyrektor i Zastępca Dyrektora Banku PKO BP Oddział Lubicz w Krakowie, Danuta Równiak – TWU AVIVA. Uroczystość  była również okazją do świętowania XX – lecia powstania Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Przewodniczący  podziękował Dyrektorowi ośrodka dr Janowi Rysiowi oraz całemu zespołowi za profesjonalizm i trud pracy, który odzwierciedla się w rozwoju i obecnym stanie funkcjonowania ośrodka. Podkreślił, że ilość prowadzonych szkoleń, akredytacja Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz podziękowania od instytucji za jakość przeprowadzanych szkoleń to dowód na zaangażowanie, przekazywaną wiedzę przez wykładowców i instruktorów.

Po uhonorowaniu replikami specjalistycznych pojazdów Policji i wręczeniu pieniężnych nagród pracownikom ośrodka Grzegorz Gubała złożył świąteczne i noworoczne życzenia wszystkim uczestnikom uroczystej kolacji. Po modlitwie, którą poprowadził Rzymskokatolicki Kapelan Policji woj. małopolskiego ks. dr Paweł Mielecki – Grzegorz Gubała poprosił najstarszego – seniora – emeryta – Jana Kowalika Przewodniczącego ZT NSZZP Emerytów i Rencistów w Nowym Sączu o rozdanie każdemu zgodnie z tradycją opłatków. Następnie nadszedł czas na łamanie się opłatkiem, składanie życzeń świątecznych i noworocznych.