W ostatnim czasie wiele policjantek i policjantów odeszło na emeryturę. Dla wielu z nich to ostatni moment, aby przystąpić do ubezpieczenia PZU Policja EMERYT 4.0.

 

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA PZU POLICJA  EMERYT 4.0 ?

 

 •  Do ubezpieczenia na życie+opieka medyczna PZU Policja EMERYT 4.0 mogą przystąpić byli pracownicy lub funkcjonariusze Policji oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie/partnerzy i pełnoletnie dzieci), którzy byli objęci grupowym ubezpieczeniem na życie w PZU, bezpośrednio przed odejściem z pracy lub służby.

 

 • Do samej  opieki medycznej jako współubezpieczeni (na polisie emeryta) mogą być zgłoszeni: współmałżonek/partner i dzieci do 25. roku życia , nawet jak wcześniej nie korzystali z opieki medycznej PZU.

 

KIEDY MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ?

 

 • Aby, kontynuować ochronę ubezpieczeniową musisz zgłosić chęć przystąpienia do ubezpieczenia (bez karencji)  do 15. dnia miesiąca, za który została odprowadzona ostatnia składka przez pracodawcę. (Przykład — ostatnią składkę jako czynny funkcjonariusz miałaś/eś odprowadzoną za miesiąc styczeń 2024 r. Złóż do  15.01.2024 r. deklarację do polisy emeryckiej i będziesz ubezpieczony od 01.02.2024 r.)

 

JAK DŁUGO TRWA UBEZPIECZENIE?

 

 • Ochronę ubezpieczeniową posiadasz przez cały okres, kiedy opłacasz składki. Możesz to robić do dnia rocznicy polisy w roku kalendarzowym, w którym skończysz 76 rok życia. Potem przysługuje Ci prawo do dożywotniego indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

 

Krok po kroku jak przystąpić do ubezpieczenia

 1. Zapoznaj się z ofertą (broszurą) i z dodatkowymi dokumentami np.: opis wariantów opieki medycznej, opis refundacji.
 2. Wybierz dla Siebie wariant podstawowy (od 1 do 8). W każdym z tych wariantów zawarta jest już w cenie opieka medyczna wariant STANDARD dla Ciebie.
 3. Możesz wybrać wyższy wariant opieki medycznej (KOMFORT, KOMFORT PLUS , OPTIMUM).
 4. Masz możliwość zgłoszenia do opieki medycznej członków rodziny :

 

 • pakiet partnerski (emeryt + 1 wybrana osoba : współmałżonek albo partner albo 1 dziecko do 25. roku życia)
 • pakiet rodzinny (emeryt + współmałżonek lub partner + wszystkie dzieci do 25. roku życia)
 • Emeryt i członkowie rodziny są ubezpieczeni w tym samym wariancie opieki medycznej. Jeśli wybierasz dla Siebie  np. KOMFORT, to Twoja rodzina też może być ubezpieczona w wariancie KOMFORT.
 • Oferta zawiera opcje częściowej refundacji kosztów leczenia poza siecią PZU – patrz proszę instrukcja refundacji . Kwoty zwrotu wymienione są w Cenniku świadczeń medycznych.

 1.  Wypełnij deklarację przystąpienia i ewentualnie deklaracje współubezpieczonych, jeśli zgłaszasz członków rodziny do opieki medycznej.
 2.  Przekaż dokumenty do biura NSZZ Policjantów:

Agnieszka Juszczak tel. 606 226 336

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Aby być ubezpieczonym od 01.03.2024 r.  należy złożyć dokumenty najpóźniej do 15.02.2024 r. i wpłacić pierwszą składkę.

W następnych miesiącach odpowiednio proszę zgłosić deklarację do 15. dnia miesiąca, poprzedzającego start ubezpieczenia.

PAMIĘTAJ ! Prawo zapisu do polisy emeryckiej wygasa po 3 miesiącach od odejścia z pracy lub zakończenia służby.


załączniki do pobrania: