2021.12.29_Stanowisko Zarz.Woj.NSZZ Policjantów woj.mał._dot.P.Zublewicza_w.1