Po ponad 23 latach służby nadkom. Roman Wolski przeszedł na emeryturę.

21 marca br. podczas uroczystej zbiórki w sali konferencyjnej w budynku nowotarskiej komendy, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu insp. Grzegorz Wyskiel podziękował nadkom. Romanowi Wolskiemu za ponad 23-letnią służbę, życząc zdrowia, spokoju i realizacji planów na emeryturze.

Nadkom. Roman Wolski do służby w Policji  został przyjęty 20 sierpnia 1999 roku. Przez cały okres służby związany był z Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu, gdzie początkowo służył w Ogniwie Patrolowo Interwencyjnym Sekcji Prewencji. W 2006 roku awansował na stanowisko dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych Sekcji Prewencji. Od 2010 roku przez osiem lat pełnił funkcję oficera prasowego nowotarskiej komendy. Od 2018 roku pełnił służbę na stanowisku dyżurnego w Zespole Dyżurnych Wydziału Sztab Policji. Był długoletnim członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Zarządu Terenowego w Nowym Targu. 31 stycznia br. po ponad 23 latach służby przeszedł na emeryturę. Nadkom. Roman Wolski obowiązki służbowe wypełniał sumiennie i z dużym zaangażowaniem.

Życzymy pomyślności, realizacji marzeń, rozwoju swoich pasji  i planów na emeryturze.