Wszystkim nam przyszło żyć w czasie pandemii, która bądź co bądź odbiła już na wielu z nas swoje piętno. Pomimo starań, jakie podejmujemy, począwszy od stosowania się do obostrzeń i powszechnych szczepień walka z niewidzialnym wrogiem wydaje się nie mieć końca. Piętno pandemii ciągnie się za nami już od dwóch lat i bardzo często ma ono wpływ na nasz status materialny. Do tego dochodzą wypadki losowe, choroby i inne zdarzenia, których nie możemy przewidzieć. Coś, co „wczoraj” było w zasięgu naszej ręki, dziś staje się nieosiągalne i wręcz staje się ciężarem.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor Michał Ledzion oraz Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała przypominają policjantkom i policjantom garnizonu małopolskiego o możliwości otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją materialną.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie dysponuje środkami z „Funduszu Nagród i Zapomóg” na rok 2021 i w uzasadnionych przypadkach powołana przez Niego Komisja jest w stanie udzielić wsparcia finansowego.

Czasem zdarza się tak, że ci, którzy najbardziej potrzebują pomocy, nie zwrócą się o nią z różnych powodów dlatego Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała, obliguje Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów woj. małopolskiego do rozpoznania problemu i udzielenia wszelkiej możliwej pomocy takim osobom. Przypomina również, że przy Zarządzie Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. małopolskiego działa Komisja Socjalna, która dysponuje środkami na bezzwrotną pomoc finansową dla członków związku.

W razie pytań i formalności można kontaktować się z:

Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała

kontakt tel. 507-121-138

lub Przewodniczącymi Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

kontakt tel. tutaj:

Niezbędne dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Nagród i Zapomóg Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie/ Fundusz Socjalny NSZZ P woj. małopolskiego