Od 1.01.2021′ dodatek specjalny w wysokości 500 zł dla policjantów OPP i SPPP. To efekt prac Zespołu ds. OPP i SPPP przy Zarządzie Głównym NSZZ Policjantów, który o ten dodatek zabiegał od 2017 roku.

Obecnie inicjatywa uzyskała akceptację MSWiA oraz KGP.

W załączniku zamieszczamy pismo Zarządu Głównego NSZZ Policjantów skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustanowienie dla funkcjonariuszy oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji dodatku specjalnego, o którym mowa w par. 15 rozporządzenia MSWiA z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (tekst jedn. Dz.U.2015, poz.1236 z późn.zm), w wysokości 40 procent kwoty bazowej kształtującej uposażenie zasadnicze policjantów…

Pismo ZG NSZZ Policjantów w załączniku

źródło: nszzp.pl