Dziś mija 30 lat od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Dokładnie 11.05.1990r. kpt. Roman Hula pierwszy Przewodniczący NSZZ Policjantów oraz sierż. Jan Jabłoński udali się do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, który postanowił wpisać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów do rejestru związków zawodowych (Sygn. Akt VII NS Rej zz pz 41/89).

Aktywność i obszar działania związku

Związek jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą policjantów, emerytów i rencistów Policji, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek jest organizacją niezależną od kierownictwa służbowego, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.  Związkowcy aktywnie działają zarówno na płaszczyźnie charytatywnej, sportowej, jak i zawodowej. Jednym z ważniejszych współczesnych osiągnięć o zasięgu ogólnokrajowym NSZZ Policjantów jest porozumienie zawarte 8 listopada 2018 roku pomiędzy mundurowymi a kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najwyższym organem stanowiącym Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów, który powołuje organy wykonawcze, a mianowicie: Zarząd Główny, Prezydium Zarządu Głównego oraz Główną Komisję Rewizyjną.

Przewodniczący NSZZ Policjantów

Najwyższym organem stanowiącym Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów, który powołuje organy wykonawcze, a mianowicie: Zarząd Główny, Prezydium Zarządu Głównego oraz Główną Komisję Rewizyjną. Do tej chwili funkcję przewodniczącego NSZZP pełniło 8 członków, obecnie piastuje ją asp. szt. Rafał Jankowski.

Życzenia Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj.małopolskiego

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała życzy wszystkim policjantom – związkowcom sukcesów zarówno  zawodowych, związkowych, jak i w życiu osobistym. Związkowcom odwagi i siły w działaniu na rzecz obrony praw, godności oraz interesów policjantów. Praca, którą wykonujemy, jest przysługą wyświadczaną wszystkim policjantom. Tegoroczna okrągła rocznica powstania NSZZ Policjantów przypadła w szczególnym czasie. Polskę i świat dotknęła rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa. Obostrzenia z nią związane bezpośrednio wpłynęły na planowaną organizację obchodów 30 – lecia powstania NSZZ Policjantów. Dziś życząc, Państwu zdrowia jednocześnie mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się w sposób uroczysty uczcić nasze święto.