Zarząd Terenowy NSZZP KWP w Krakowie mając na uwadze ponadpokoleniowe i rodzinne spędzanie wolnego czasu oraz przede wszystkim uczczenie 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecie Policji, zaprasza do zapoznania się z kolejną ofertą aktywnego wypoczynku przeznaczoną dla funkcjonariuszy i pracowników KWP, OPP i KMP w Krakowie oraz członków ich rodzin.

W dniu 24 lipca 2019 r.(środa), kontynuujemy cykl spotkań pod szyldem: „Zakochaj się w Krakowie”, w trakcie którego przejdziemy Drogą Niepodległości obejmującą lata wymarszu I kompanii Kadrowej z Oleandrów w 1914 r. do przejęcia Odwachu w Rynku Głównym w 1918 r.Spacer ten rozpoczniemy o godz. 17.00, spod wejścia głównego do Muzeum Narodowego (al. 3 Maja 1) z licencjonowanym,sprawdzonym już przewodnikiem po Krakowie – Edwardem Fietko. Program spaceru przewiduje przejście ulicami/placami: Oleandry, Błonie Krakowskie przez ul. Kaletówki, Piłsudskiego, Planty, Plac Marii Magdaleny, Plac Wszystkich Świętych, Plac Matejki
i ul. Jagiellońską do Rynku Głównego. Przewidywany czas zwiedzania ok. 3 godziny.

Koszty związane z obsługą przewodnika zostaną pokryte ze środków Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów KWP w Krakowie. Szczególnie zapraszamy do udziału w spotkaniu wraz z dziećmi.

Zapraszam serdecznie do uczczenia Naszego podwójnego Święta w tym w dniu, w tak wyjątkowy sposób.

Osoby zainteresowane przedstawioną ofertą proszone są o kontakt telefoniczny z nadkom. Kinga Leszkiewicz (decyduje kolejność zgłoszenia) pod nr tel.: sł. 54-816, kom. 696-433-894 lub e-mail: zarzad-terenowy-nszzp-kwp@malopolska.policja.gov.pl.