W dniach 25 i 26 czerwca 2019 roku na terenie miasta Krakowa, odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXII Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”,    w którym uczestniczyło 26 policjantów ruchu drogowego z komend powiatowych / miejskich Policji naszego województwa oraz KAP w Krakowie –najlepszych funkcjonariuszy w swoich macierzystych jednostkach.

Konkurencje turnieju

Test ze znajomości wybranych przepisów: prawa o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o wykroczeniach, procedury wykroczeniowej, taktyki pracy policjanta i innych przepisów służbowych, strzelanie z broni służbowej, jazda sprawnościowa motocyklem służbowym, jazda samochodem po wyznaczonym torze oraz test wiedzy oraz sprawdzian praktycznych umiejętności z udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Zwycięzcy eliminacji wojewódzkich

I miejsce zdobył policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP w Krakowie sierż. szt. Dawid Suder;

II miejsce zdobył policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP   w Krakowie asp. Michał Majcher;

III miejsce zdobył policjant Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie  asp. Mariusz Pałka.

Dwóch najlepszych zawodników finału wojewódzkiego reprezentować będzie nasze województwo w finale centralnym konkursu, który odbędzie się we wrześniu tego roku  w  Warszawie. 

Nagrody i wyróżnienia

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne oraz rzeczowe, które  wręczane były przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Piotra Morajkę, Zastępcę Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie Pana Andrzeja Witka, oraz Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie podinsp. Roberta Michalika. Nagrody w konkursie zostały przyznane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponadto wszyscy zawodnicy, za udział w konkursie zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

 

Źródło: malopolska.policja.gov.pl