W siedzibie dąbrowskich stróżów prawa oddano do użytku specjalistyczną siłownię, z której korzystać będą funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Inwestycja została zrealizowana w współpracy z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego.

8 października 2018 roku. o godz. 14:30 w budynku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowocześnie wyposażonej siłowni, z której na co dzień korzystać będą policjanci i pracownicy dąbrowskiej jednostki. Realizacja tej inwestycji była kolejnym etapem prac jakie podjął Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów kom. Jarosław Kmieć na rzecz polepszania warunków służby dąbrowskich stróżów prawa.

Pomieszczenie, w którym znalazła się siłownia, zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb zagospodarowania.

W uroczystym oddaniu do użytku inwestycji, dzięki której mundurowi zyskali miejsce, w którym będą mogli podnosić swą sprawność fizyczną wzięli udział: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała wraz z Wiceprzewodniczącymi asp. szt. Andrzejem Mruczkiem i asp. szt. Konradem Nowaczek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP w Krakowie mł.insp. Franciszek Gładysz, Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł. insp. Bogusław Chmielarz oraz Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie podinsp. Bogumił Jedynak. Kierownictwo dąbrowskiej jednostki reprezentowane było przez Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosława Stracha, który na ręce nadkom. Grzegorza Gubały złożył okolicznościowe podziękowanie od dąbrowskich policjantów.

Zebrani mieli okazję do obejrzenia nowo powstałej siłowni oraz osobistego wypróbowania poszczególnych jej elementów.

źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/dbamy-o-sprawnosc-fizyczna-0