W dniu 5 września br. ukazał się Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, który potwierdza nieoficjalnie znaną nam  informację dotyczącą terminu  wspólnej manifestacji służb mundurowych w Warszawie.

Kwestie organizacyjne oraz logistyczne wyjazdu do stolicy zostaną ustalone na najbliższym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, o czym w stosownym momencie poinformujemy.

Komunikat zamieszczamy poniżej oraz w załączniku.


Warszawa,  5 września 2018 r.

F-13/K/2018

KOMUNIKAT

KOMITETU PROTESTACYJNEGO 
FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
SŁUŻB MUNDUROWYCH

W związku z dalszym brakiem porozumienia pomiędzy Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych a MSWiA, Komitet Protestacyjny FZZSM podjął decyzję o przeprowadzeniu w dniu 2 października w Warszawie c.
O szczegółach poinformujemy na briefingu prasowym w dniu 12 września br., który odbędzie się o godzinie 9:00 w Centrum Prasowym Foksal, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.
W trakcie briefingu przedstawiciele Związków Zawodowych przekażą również informacje o działaniach podjętych w ramach akcji protestacyjnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji.

w imieniu Komitetu Protestacyjnego Federacji ZZSM

Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych 
Służb Mundurowych

/-/ Rafał JANKOWSKI


załącznik:

fzzsm_komunikat_manifa_2_10_2018_SCREEN.pdf