Po raz siedemnasty, w dniu 30.09.2018 roku, zorganizowane zostaną Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. Na tę okazję Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Krakowie, zorganizuje wyjazd autokarem do Częstochowy. Warunkiem koniecznym  jest odpowiednia liczba osób chętnych.

Mając powyższe na uwadze, proszę aby w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2018 roku przesłać listy osób chętnych do wyjazdu w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@nszzp-malopolska.pl 

W załączniku dołączamy plakat dotyczący programu uroczystości  oraz pismo ze zgodą Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka na udzielenie nieodpłatnego transportu dla uczestników pielgrzymki.

 Plakaty w formie papierowej dla osób chętnych są do odbioru w naszym biurze w Krakowie!

Załączniki:

Pismo_transport

Policja_plakat