Komendant Główny Policji poinformował w poniedziałek, że wznawia wypłaty wydatków osobowych dla policjantów. Gen. insp. Jarosław Szymczyk zapewnił, że pieniądze na ten cel nie są zagrożone.

Pismo z datą 27 sierpnia 2018 roku, zaadresowane do wszystkich komendantów wojewódzkich, komendanta stołecznego i komendantów szkół policyjnych zostało opublikowane w poniedziałek na stronie Komendy Głównej Policji.

„W nawiązaniu do pisma z dnia 14 sierpnia 2018 roku (…) oraz w związku z zakończeniem analizy dotyczącej planowanych najbliższych wydatków jednostek Policji, odwołuję polecenie wstrzymania realizacji wszelkich wydatków w par. 3070 +wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom+ i polecam bieżącą realizację płatności w tym zakresie. Jednocześnie informuję, że w ramach ogólnego planu finansowego Policji powyższe wydatki nie są zagrożone” – poinformował gen. insp. Jarosław Szymczyk.

„Komenda Główna Policji informowała już wcześniej, że wypłaty dodatków dla policjantów nie były zagrożone. Chodziło tylko o chwilowe zamrożenie tych wypłat dla bieżącej analizy finansów w jednostkach podległych Komendzie Głównej Policji. Wszystkie zobowiązania wobec policjantów są realizowane na bieżąco, nikomu nie wstrzymano wpłat dodatków” – powiedział PAP podkomisarz Robert Opas z KGP.

Wydatki, o których mowa, to m.in. pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe czy ryczałt za pranie odzieży ochronnej roboczej i specjalnej, wykonywane we własnym zakresie oraz ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego.

Poprzednie pismo szefa KGP upublicznił w połowie sierpnia Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Szymczyk w piśmie wstrzymującym wypłatę dodatków poinformował, że wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z pismem o stosowne zwiększenie budżetu policji.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów uważa, że wznowienie wypłat to efekt ich interwencji.

„Związki zawodowe nie zostały powiadomione drogą formalną, że komendant główny wstrzymuje wypłaty wydatków osobowych, a powinien to zrobić. Gdyby nie fakt, że pismo komendanta wpadło nam w ręce i nie zrobilibyśmy z tego użytku, informując o nim opinię publiczną, komendanci wojewódzcy bezwzględnie realizowaliby polecenie komendanta głównego” – powiedział PAP Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Przyznał, że sam interweniował u komendanta Szymczyka i premiera Morawieckiego o zwiększenie budżetu. Jankowski dodał, że NSZZ Policjantów zwróci się także do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wyjaśnienie w jakiej sytuacji finansowej jest obecnie polska policja.

„Naszym zdaniem, ktoś nie mówi prawdy. Jeśli sytuacja policji jest kiepska i w kasie nie ma pieniędzy to powinniśmy się o tym dowiedzieć i wspólnie pomyśleć co z tym zrobić” – powiedział Jankowski.

źródło: http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1233692,policjanci-otrzymaja-dodatki-do-wynagrodzenia.html