Informacje

Dodatkowe ubezpieczenie

Leczenie szpitalne

Osierocenie dzieci

Śmierć ubezpieczonego – nieszczęśliwy wypadek

Śmierć ubezpieczonego – wypadek komunikacyjny

Śmierć ubezpieczonego – wypadek w pracy

Śmierć ubezpieczonego – zawał/wylew