PZU

Poniżej zamieszczone zostały załączniki dotyczące szczegółów propozycji wypracowanych programów ubezpieczeniowych „Policja 2015 – Emeryt” oraz „Policja 2015 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin”. Programy te zostały wypracowane wspólnie przez przedstawicieli organizacji związkowych oraz ubezpieczycieli.

Link do portalu z ofertą ubezpieczeniową „Policja 2015″: https://policja-ubezpieczenia.pl/

W przypadku samodzielnego wypełniania polisy należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o potrącaniu składki z wynagrodzenia – oświadczenie 


•   Ulotka informacyjna

•   Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia grupowego „Policja 2015”

•   Deklaracja przystąpienia dla współubezpieczonego

•   Formularz zgłoszeniowy wypłaty świadczenia

•   Program ” Policja 2015″ – umowa

 

•    Cennik świadczeń – Standard Policja 2015

•    Cennik świadczeń Optimum Policja 2015

•    Cennik świadczeń – Komfort Policja 2015

•    Cennik świadczeń – Komfort Plus Policja 2015

•    Ubezpieczenie PZU – Koronawirus

 

 

•    Instrukcja dotycząca wypłaty świadczeń

•    Ogólne warunki ubezpieczenia

•    Zakres ubezpieczenia – Komfort Plus Policja 2015

•   Zakres ubezpieczenia Optimum Policja 2015

 

UWAGA !
W niedługim czasie program „PZU Życie dla Emerytów i Rencistów Policyjnych 2008” traci ważność. Proszę zapoznać się z nową ofertą.

PZU Życie dla Emerytów i Rencistów Policyjnych 2008 – oferta

Oferta PZU Policja 2015 – EMERYT – wariant pierwszy – oferta

Oferta PZU Policja 2015 – EMERYT – wariant drugi – oferta

Oferta PZU Policja 2015 – EMERYT – wariant trzeci – oferta

PZU Ubezpieczenie Majątkowe – oferta