PZU

Poniżej zamieszczone zostały załączniki dotyczące szczegółów propozycji wypracowanych programów ubezpieczeniowych „Policja 2015 – Emeryt” oraz „Policja 2015 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin”. Programy te zostały wypracowane wspólnie przez przedstawicieli organizacji związkowych oraz ubezpieczycieli.

Link do portalu z ofertą ubezpieczeniową „Policja 2015″: https://policja-ubezpieczenia.pl/

W przypadku samodzielnego wypełniania polisy należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o potrącaniu składki z wynagrodzenia – oświadczenie 


Ulotka informacyjna


Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia grupowego „Policja 2015”


Formularz zgłoszeniowy wypłaty świadczenia


Program ” Policja 2015″ – umowa

 


Cennik świadczeń – Standard Policja 2015


Cennik świadczeń Optimum Policja 2015


Cennik świadczeń – Komfort Policja 2015


Cennik świadczeń – Komfort Plus Policja 2015


Instrukcja dotycząca wypłaty świadczeń


Ogólne warunki ubezpieczenia


Zakres ubezpieczenia – Komfort Plus Policja 2015


Zakres ubezpieczenia Optimum Policja 2015

UWAGA !
W niedługim czasie program „PZU Życie dla Emerytów i Rencistów Policyjnych 2008” traci ważność. Proszę zapoznać się z nową ofertą.

PZU Życie dla Emerytów i Rencistów Policyjnych 2008 – oferta

Oferta PZU Policja 2015 – EMERYT – wariant pierwszy – oferta

Oferta PZU Policja 2015 – EMERYT – wariant drugi – oferta

Oferta PZU Policja 2015 – EMERYT – wariant trzeci – oferta

PZU Ubezpieczenie Majątkowe – oferta