20 kwietnia 2021 roku doszło do wycieku danych osobowych funkcjonariuszy publicznych, przetwarzanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z informacji przekazanej przez jeden z portali internetowych wynika, że naruszenie ochrony danych dotyczy ponad 20 tys. policjantów, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, Służby Ochrony Kolei czy Służby Więziennej.  Wyciek danych obejmuje osoby, które zgłosiły się do szczepień  w dniach 12 kwietnia 2021 do 20 kwietnia 2021.

Według tej publikacji wyciekły następujące kategorie danych: nazwiska, numery telefonów, numery PESEL, e-maile (służbowe lub prywatne), a także dokładne adresy miejsca pracy. O tym, jakie to niesie  zagrożenie dla osób, których dane zostały ujawnione, a w przyszłości mogą być wykorzystane w sposób nieuprawniony, nie trzeba nikogo przekonywać zwłaszcza policjantów.

W trosce o bezpieczeństwo i zabezpieczenie interesów członków NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, których dane wrażliwe zostały upublicznione, Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podjęło uchwałę o złożeniu w imieniu członków związku zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa związanego ze złamaniem przepisów Ustawy z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu wszystkich policjantów – członków NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, których dane osobowe zostały upublicznione:

Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego:

podinsp. Grzegorz Gubała

kontakt tel: 507-121-138 / 47 83 57 575

e-mail : biuro@nszzp-malopolska.pl