Warta

Dokumentacja niezbędna w celu przystąpienia do ubezpieczenia grupowego Warty oraz związana z wypłatą świadczenia. Do ubezpieczenia Warta mogą przystąpić wszyscy funkcjonariusze policji oraz ich współmałżonkowie, a także emeryci i renciści policyjni.


Umowa generalna

W przypadku samodzielnego wypełniania polisy należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o potrącaniu składki z wynagrodzenia – oświadczenie 


Program ubezpieczeniowy  „Małopolska Policja 2016” – oferta grupowego ubezpieczenia na życie TUnŻ WARTA SA

 

• Ulotka informacyjna

Ogólne warunki ubezpieczenia

Deklaracja przystąpienia

W jaki sposób realizowane są świadczenia?

Instrukcja zgłoszenia szkody drogą elektroniczną

Wniosek o wypłatę świadczenia

Lista dokumentów niezbędnych do wniosku o wypłatę świadczeń

Placówki TUnŻ WARTA SA przyjmujące zgłoszenia roszczeń

Ubezpieczenie – Koronawirus

• Pobierz wszystkie dokumenty TUnŻ WARTA SA w jednym pliku [.zip]