Rafał Jankowski wiceprzewodniczącym Forum Związków Zawodowych!

Obradujący w Warszawie V Kongres Forum Związków Zawodowych ponownie wybrał Dorotę Gardias na funkcję Przewodniczącej FZZ. Wiceprzewodniczącym Forum Związków Zawodowych z największą liczbą otrzymanych głosów został przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Obradujący w Warszawie V Kongres Forum Związków Zawodowych dokonał wyboru nowych wiceprzewodniczących tej centrali związkowej na kolejną czteroletnią kadencję. Funkcje wiceprzewodniczących FZZ objęli także: Krystyna Ptok (146 głosów), Marek Mnich (135 głosów), Stanisław Stolorz (131 głosów), Dariusz Trzcionka (125 głosów), Waldemar Lutkowski (106 głosów).

Rafał Jankowski otrzymał w głosowaniu 166 głosów i była to największa liczba głosów oddanych w wyborach na funkcję wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych.

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Marcin Kolasa został członkiem Prezydium Forum Związków Zawodowych.

Krzysztof Balcer, przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. łódzkiego został wybrany do Komisji Rewizyjnej Forum Związków Zawodowych.

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego Dariusz Brzezicki wszedł w skład Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych.

Obydwaj nasi reprezentanci również zdobyli w wyborach największe liczby głosów. Serdecznie gratulujemy naszemu przewodniczącemu wyboru na tak eksponowaną związkową funkcję. Osobne i równie serdeczne gratulacje kierujemy pod adresem Krzysztofa Balcera i Dariusza Brzezickiego.

 

źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/z-ostatniej-chwili-rafal-jankowski-wiceprzewodniczacym-forum-zwiazkow-zawodowych/