KWP Kraków – Instrukcja wypełnienia deklaracji dla współubezpieczonych w Opiece Medycznej S