KWP Kraków – Instrukcja wypełnienia deklaracji dla funkcjonariusza lub pracownika policji