KWP Kraków – Instrukcja wypełnienia deklaracj dla małżonka lub partnera życiowego oraz pełnoletniego dziecka