USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.