Dzień Kobiet 8 marca 2022 r. w Krakowie … w tym szczególnym dniu miałem zaszczyt i honor złożyć życzenia i wręczyć kwiaty Olenie Żonie Policjanta z Ukrainy i Kobietom, z którymi wspólnie opuściły terytorium ich państwa, gdzie cały czas trwa wojna …