Warta

Dokumentacja niezbędna do przystąpienia do ubezpieczenia grupowego warty, dokumentacja związana z wypłatą świadczenia.
Do ubezpieczenia Warta mogą przystąpić wszyscy funkcjonariusze policji i ich współmałżonkowie,a także emeryci i renciści Policyjni.

 


Warta Ekstrabiznes Plus


Szczegółowe warunki


Umowa generalna


Deklaracja


Ulotka informacyjna

 

Program ubezpieczeniowy ” Małopolski Emeryt Policyjny 2016″


Oferta ubezpieczenia


OWU Warta Ekstrabiznes Plus


Deklaracja uczestnictwa


Oświadczenie KDB


Deklaracja – główny ubezpieczony


Deklaracja – współubezpieczony


Pakiet Warta Assistance Medyczny