Warta

Dokumentacja niezbędna do przystąpienia do ubezpieczenia grupowego Warty oraz związana z wypłatą świadczenia. Do ubezpieczenia Warta mogą przystąpić wszyscy funkcjonariusze policji i ich współmałżonkowie, a także emeryci i renciści policyjni.


Umowa generalna

W przypadku samodzielnego wypełniania polisy należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o potrącaniu składki z wynagrodzenia – oświadczenie 


Program ubezpieczeniowy „Ekstrabiznes Plus”Ogólne warunki


Szczególne warunki


Pakiet Warta Assistance Medyczny


Program ubezpieczeniowy „Policja Małopolska 2016”

 


Oferta ubezpieczenia


Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia grupowego


Wniosek o wypłatę świadczenia


Poradnik jak zgłaszać roszczenia


Wykaz dokumentów niezbędnych do wniosku o wypłatę świadczenia


Certyfikat uprawniający do zniżek


Program ubezpieczeniowy „Małopolski Emeryt Policyjny 2016”

 


Oferta ubezpieczenia


Deklaracja uczestnictwa


Oświadczenie KDB


Wzór deklaracji – główny ubezpieczony


Wzór deklaracji – współubezpieczony