Warta

Dokumentacja niezbędna w celu przystąpienia do ubezpieczenia grupowego Warty oraz związana z wypłatą świadczenia. Do ubezpieczenia Warta mogą przystąpić wszyscy funkcjonariusze policji oraz ich współmałżonkowie, a także emeryci i renciści policyjni.


Umowa generalna

W przypadku samodzielnego wypełniania polisy należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o potrącaniu składki z wynagrodzenia – oświadczenie 


Program ubezpieczeniowy  „Małopolska Policja 2016” – oferta grupowego ubezpieczenia na życie TUnŻ WARTA SA

 

• Ulotka informacyjna

Ogólne warunki ubezpieczenia

Deklaracja przystąpienia

W jaki sposób realizowane są świadczenia?

Instrukcja zgłoszenia szkody drogą elektroniczną

Wniosek o wypłatę świadczenia

Lista dokumentów niezbędnych do wniosku o wypłatę świadczeń

Placówki TUnŻ WARTA SA przyjmujące zgłoszenia roszczeń

• Pobierz wszystkie dokumenty TUnŻ WARTA SA w jednym pliku [.zip]


Program ubezpieczeniowy „Małopolski Emeryt Policyjny 2016” <link>


Zgłoszenie roszczenia w TUnŻ WARTA SA

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną roszczenia można zgłaszać:

  • elektronicznie: na stronie www.warta.pl (instrukcja zgłoszenia szkody drogą elektroniczną). Wejdź, kliknij baner „Zgłoś szkodę online”→ zgłoszenie szkody z polisy życiowej.
  • listownie: na adres TUnŻ „Warta” S.A. Skrytka Pocztowa nr 1013, 00-950 Warszawa 1 (wniosek o wypłatę świadczenia i kserokopia dokumentów –  wykaz dokumentów zakładce pliki do pobrania)
  • infolinia: telefoniczne zgłoszenie szkody: 502 308 308.