Warta

Dokumentacja niezbędna w celu przystąpienia do ubezpieczenia grupowego Warty oraz związana z wypłatą świadczenia. Do ubezpieczenia Warta mogą przystąpić wszyscy funkcjonariusze policji oraz ich współmałżonkowie, a także emeryci i renciści policyjni.


Umowa generalna

W przypadku samodzielnego wypełniania polisy należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o potrącaniu składki z wynagrodzenia – oświadczenie 


Program ubezpieczeniowy  „Małopolska Policja 2016” – oferta grupowego ubezpieczenia na życie TUnŻ WARTA SA

 

• Ulotka informacyjna

Ogólne warunki ubezpieczenia

Deklaracja przystąpienia

W jaki sposób realizowane są świadczenia?

Instrukcja zgłoszenia szkody drogą elektroniczną

Wniosek o wypłatę świadczenia

Lista dokumentów niezbędnych do wniosku o wypłatę świadczeń

Placówki TUnŻ WARTA SA przyjmujące zgłoszenia roszczeń

• Pobierz wszystkie dokumenty TUnŻ WARTA SA w jednym pliku [.zip]

 


Program ubezpieczeniowy „Małopolski Emeryt Policyjny 2016”

 

•  Oferta ubezpieczenia

•  OWU Warta Ekstrabiznes Plus

   Pobierz deklaracje uczestnictwa:

•  Deklaracja uczestnictwa

•  Oświadczenie KDB

•  WZÓR WYPEŁNIENIA – Deklaracja – Główny Ubezpieczony

•  WZÓR WYPEŁNIENIA – Deklaracja – Współubezpieczony

 

•  Pakiet Warta Assistance Medyczny

•  W jaki sposób realizowane są świadczenia?

•  Instrukcja zgłoszenia szkody drogą elektroniczną

•  Wniosek o wypłatę świadczenia

•  Lista dokumentów niezbędnych do wniosku o wypłatę świadcze

•  Placówki TUnŻ WARTA SA przyjmujące zgłoszenia roszczeń

 


Zgłoszenie roszczenia w TUnŻ WARTA SA

 

•   Zgłaszanie roszczeń – materiał informacyjny

•   Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku